Thay linh kiện iPhone

THAY THẾ LINH KIỆN iPHONE 6 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 450,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 400,000 3 tháng
Dây cáp socket home 350,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 400,000 3 tháng
Dây nút home 350,000 3 tháng
Dây nút nguồn 400,000 3 tháng
Dây volume 350,000 3 tháng
Rung 350,000 3 tháng
Loa trong 350,000 3 tháng
Pin 450,000 3 tháng
Ron màn hình 350,000 3 tháng
Phản quang màn hình 450,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 800,000 Không bảo hành

 

THAY THẾ LINH KIỆN iPHONE 6 PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 600,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 450,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 450,000 3 tháng
Dây cáp socket home 400,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 450,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn 450,000 3 tháng
Dây volume 400,000 3 tháng
Rung 400,000 3 tháng
Loa trong 400,000 3 tháng
Pin 500,000 3 tháng
Ron màn hình 450,000 3 tháng
Phản quang màn hình 500,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 800,000 Không bảo hành

 

THAY THẾ LINH KIỆN iPHONE 6S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 700,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 550,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 550,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 550,000 3 tháng
Dây nút home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn 450,000 3 tháng
Rung 450,000 3 tháng
Loa trong 450,000 3 tháng
Pin 550,000 3 tháng
Ron màn hình 500,000 3 tháng
Phản quang màn hình 800,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 800,000 Không bảo hành

 

THAY THẾ LINH KIỆN iPHONE 6S PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 1,200,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 700,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 600,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 600,000 3 tháng
Dây nút home 500,000 3 tháng
Dây nút nguồn 500,000 3 tháng
Dây volume 450,000 3 tháng
Rung 500,000 3 tháng
Loa trong 500,000 3 tháng
Pin 600,000 3 tháng
Ron màn hình 600,000 3 tháng
Phản quang màn hình 900,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 900,000 Không bảo hành

Sửa phần mềm Desktop

1./ CÀI 1 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows XP 220,000
Windows 7
Windows 8
Windows 8,1
Windows 10

Các phần mềm được cài đặt bao gồm: Microsoft Office, Adobe acrobat, Autodesk autocad, Autodesk 3ds max, Hỗ trợ kê khai thuế, Cấu hình Oulook, Lạc việt, Nitro Pro, Adobe master, SketchUp pro, ProShow Gold, CorelDRAW, MatLab, Mapinfo, SolidWork, Revit, Cài đa ngôn ngữ, Các phần mềm yêu cầu thêm

2./ CÀI 2 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows XP + Windows 7 275,000
Windows XP + Windows 8
Windows XP + Windows 8,1
Windows XP + Windows 10
Windows 7 + Windows 8
Windows 7 + Windows 8,1
Windows 7 + Windows 10
Windows 8 + Windows 8,1
Windows 8 + Windows 10
Windows 8,1 + Windows 10

3./ BẢN QUYỀN ANTIVIRUS

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Kaspersky Anti-Virus 1PC 180,000
Kaspersky Anti-Virus 3PC 350,000
Kaspersky Internet Security 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security 3PC 580,000
Kaspersky Internet Security 5PC 780,000
Kaspersky Internet Security cho Mac 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security cho Android 1 máy 200,000
Bkav Pro 299,000
BMS (cho SmartPhone) 299,000
Trend Micro 260,000

4./ BẢN QUYỀN MICROSOFT

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 C+B4:B17lt Device CAL 2,834,000
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL 3,942,000
Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM 15,388,000
Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3,310,000
Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3,310,000
Win Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 8,1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 8,1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2,400,000
Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2,450,000
Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB 4,300,000
Office Home and Student 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD 1,950,000
Office Home and Business 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD 4,377,000
Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD 4,550,000
Off Mac Home Student 2016 English APAC EM Medialess 2,204,000
Off Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess 4,609,000
Office 365 Home 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess 1,470,000
Office 365 Personal 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess 879,000